Vitajte na stránkach Centra pre deti a rodiny Polomka 


CDR ožilo fašiangovým sprievodom

V utorok 18. 2. 2020 fašiangový sprievod otvorila jedna z najčudnejších masiek a v krátkosti priblížila deťom, čo vlastne fašiangy znamenajú a odkiaľ pramení táto tradícia. Deti sa nevedeli dočkať kedy sa premenia na víly, kráľov, vodníkov, mačky, zombíkov, lienky, pirátov a iné postavičky z rozprávkových knižiek. K deťom sa pridali tety a vytvorili jednu fašiangovú partiu.

Spolu povymetali všetky kúty centra, nazbierali klobásy, slaninu a sladkosti aby mohli hodovať. Gazdinky sa postarali aj o ich brušká a dopriali im fašiangové maškrty ako fánky, šišky a pagáče.
Tety deťom spestrili program aj súťažami , za ktoré si vyslúžili sladkú odmenu. O hudbu sa postaral náš DJ Dávid.
Vedeli totiž, že hudba za 40 dní zatíchne a každý by sa mal trocha ponoriť sám do seba, aby potom z radosťou privítal Zmŕtvychvstalého Ježiša a s ním privítal aj príchod jari.
Mgr. Mária Ďuricová


Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle  ktorí podporujú naše deti akoukoľvek formou.

Darovací účet : SK33 8180 0000 0070 0042 4788

Povinné zverejnovanie nájdete tu.

Ochrana osobných údajov

Voľné pracovné miesta