Samostatná skupina  „Včielky“  sa 15. 11. 2021  zapojila do projektu RTVS – relácie Farmárske revue – o súťaž  „Spoznaj môjho  farmára“.  Úlohou súťaže bolo natočiť  2 videá v trvaní cca 3 minúty s farmárom v ich okolí. Mohol to byť aj včelár, bylinkár, záhradkár – teda ktokoľvek, kto sa zaoberá chovom zvierat alebo pestovaním plodín. K tomu ešte museli deti urobiť písomne 3 rozhovory  a nakresliť k tomu obrázky.

     Prvé video bolo natočené v Heľpe pri pani Anne Lilkovej, ktorá sa aj s manželom venuje včelárstvu.  Deti, ktoré žijú  vo výchovnej skupine „Včielky“, sa  obliekli do žlto-čiernych šiat a tým  boli zladení s témou rozhovoru o včielkach.   Odmenou im bol sladký med. 

     Druhé video sa odohralo na salaši v Polomke v Petríkove a všetko o chove oviec nám sprostredkoval  pán  Jaroslav Horváth – predseda predstavenstva družstva.  Niektoré z detí ešte v živote neboli na salaši a teraz mali tento zážitok. Ovečky pristihli práve, keď prišli z paše do košiara a psy ich zaháňali do ohrady.  Pán Horváth nám ochotne odpovedal na otázky zvedavých detí a ukázal im, kde sa ovečky pasú, kde spia, kde sa doja, ako sa spracúvava mlieko. Aj v tomto prípade sme  chceli  zladiť tématiku s krojovým  oblečením  deti.  Odmenou im bol  chutný ovčí syr. 

      Myslíme si však, že už samotná účasť na tejto súťaži bola deťom istým spôsobom obohatením a veľkou skúsenosťou. Na chvíľu sa z nich stali malí reportéri.  Odmenou im bola pravá  Koštovka mliekarenských výrobkov od partnerov súťaže . Ak niekto sledoval reláciu Farmárska revue 5.12.2021, mal možnosť na krátku chvíľu zazrieť v zostrihu aj naše video – môžete si ho  pozrieť  v archíve.

     Za tento krásny zážitok chceme poďakovať pani Anne Lilkovej z Heľpy – včelárke, pánovi Jaroslavovi Horváthovi – predsedovi predstavenstva  družstva v Polomke a našej kameramanke Mgr. Art. Márii Petriskovej a všetkým, ktorí nám pri tomto projekte pomohli.

     Ktovie, možno sa v budúcnosti  niektoré z týchto detí stane farmárom…

                                                                                                          CDR Polomka, Mgr. Mária Ďuricová

                                                                    

     Divadlo Houže   30.11. 2021  spríjemnilo chvíle deťom  CDR Polomka počas  domácej  karantény   online divadelným predstavením spojeným  s online výtvarným workshopom.  Deti aktívne a s nadšením pracovali  s papierom, nožnicami a pastelkami.  Všetky  si vytvorili  svoje vlastné postavičky.  

                „ Realizáciu tohto projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“.