Zmenou legislatívy  od 1. 1. 2019 CDR vykonáva v súčinnosti s orgánom sociálnoprávne ochrany, prioritne Brezno  aj terénnu a ambulantnú formu sociálnej práce. Spádovou  oblasťou pre CDR je región od Telgártu po Brezno. 

Centrum  vykonáva opatrenia pre dieťa a rodiny :

  1. rodičovský konflikt
  2. podpora náhradnej rodinnej starostlivosti     

Opatrenia ambulantnej  a terénnej  formy sociálnej práce  realizuje sociálny pracovník NP DEI NS III a využíva nasledovne metódy:

▪  Sociálne poradenstvo,

▪  Rozhovor ( motivačný, diagnostický, poradenský ),

▪  Návšteva v rodine, pozorovanie,

▪  Sociálna diagnostika,

▪  Prípadové konferencie,

▪  Socioterapia,

▪  Preventívna sociálna  práca,

▪  Podpora a sprevádzanie rodičov, dieťaťa,

▪  Odborná pomoc pre rodičov, dieťa.