Budova , ktorá slúžila Detskému domovu v Heľpe bola postavená približne v roku 1730 ako pivovar majiteľov muránskeho zámku, Coburgovcov.
Od roku 1939 bola budova upravená na penzión pre príslušníkov organizácie Hitlerjungen, slúžila na vojenskú výchovu a vojenskú prípravu chlapcov.
Po vojne sa dostala budova pod národnú správu a po roku 1958 bola prevádzkovaná Okresným národným výborom v Banskej Bystrici.
Od 14. 11. 1963 budova slúžila ako detský domov pre 46 opustených detí a sirôt.

Detský domov Heľpa

S vývojom výchovy a zmenou filozofie starostlivosti o deti sa znižovala kapacita deti a menila sa koncepcia ústavnej starostlivosti.
V rokoch 1999-2000 prebehol proces transformácie internátneho typu detského domova na detský domov s rodinným charakterom výchovy.
V roku 2001 bol transformačný proces ukončený. Detský domov sa presťahoval do rodinného domu obce Polomka a získal názov „Slniečko“ .

Detský domov Slniečko
Detský domov Slniečko
Detský domov Slniečko