Skupina pre MD  je tvorená chlapcami a dievčatami po dovŕšení plnoletosti, kde sa pripravujú štúdiom na budúce povolanie i na osamostatnenie sa. V skupine sa učia  hospodáriť s financiami, komunikovať s úradmi, niesť zodpovednosť za svoje konanie, sami  si varia, upratujú a sami si rozvrhujú svoj voľný čas.  V skupine sú  usmerňovaný sociálnym pracovníkom a je im  dočasnou oporou kým prevezmú zodpovednosť za ďalšie svoje kroky a začlenenia sa do reálneho života.