Počas roka sa deti zúčastňujú  rôznych podujatí, vystúpení, súťaží , projektov a  spoločenských akcií :

 • Vystúpenia detí na Najmilšom koncerte roka,   
 • Vystúpenia  detí na spoločenským udalostiam  v obci, 
 • Aktívna účasť  detí na celoslovenských športových hrách detí z  centier  na Slovensku, 
 • Výtvarná súťaž „Čaro Vianoc“,  
 • Účasť detí na stolnotenisových turnajoch v spolupráci so školou, 
 • Vystúpenia a súťaže detí z PNR v spolupráci  materskou alebo základnou školou,   
 • Benefičný koncert roka „ Úsmev ako dar“
 • Projekt „ Cesta muža“, spoznanie typických mužských zručností, hodnôt, postojov a posilnenie mužskej identity ,
 • Projekt „ SOS“, dobrovoľnícka činnosť starších detí, Úsmev ako dar,
 • Projekt  OZ „ Záleží nám“, pomoc pre mladých dospelých získať vodičské oprávnenie,   
 • Projekt „ Cesta von“, pomoc mladým dospelým pri hľadaní zamestnania, bývania,  finančná gramotnosť,  a iné, Úsmev ako dar,